Αντικείμενο Εργαστηρίου Ιστορίας Μυστηρίου

Στο συγκεκριμένο Εργαστήριο θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η συγγραφή μιας αστυνομικής ιστορίας / ιστορίας μυστηρίου μέσα από ένα πλέγμα ασκήσεων δημιουργικής γραφής, που σκοπό έχουν να υποψιάσουν τους αναγνώστες και να καθοδηγήσουν τους επίδοξους συγγραφείς στο πώς να χειριστούν αποτελεσματικά τα βασικά συστατικά της.

Αναλυτικά

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, θα χρησιμοποιηθούν φύλλα εργασίας με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που θα έχουν στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη λογική των αστυνομικών ιστοριών / ιστοριών μυστηρίου μέσα από μια δομημένη διαδικασία, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  • Μελέτη ενός αστυνομικού μυθιστορήματος και συζήτηση γύρω από τις βασικές αρχές συγγραφής του
  • Κατασκευή αστυνομικής ιστορίας / ιστορίας μυστηρίου με βάση προεπιλεγμένους χαρακτήρες σε συγκεκριμένο σκηνικό
  • Σχεδιασμός σκελετού πρωτότυπης αστυνομικής ιστορίας / ιστορίας μυστηρίου (ήρωας, δευτερεύοντα πρόσωπα, σκηνικό, χρονική εξέλιξη, αφηγηματικά ευρήματα, ανατροπές κτλ.)
  • Συγγραφή ιστορίας
  • Παρουσίαση ιστοριών, σχολιασμός από τους διδάσκοντες και συζήτηση στην ολομέλεια
  • Επάλληλες γραφές

 

Κατοχύρωση θέσης

Για την κατοχύρωση της θέσης σας είναι απαραίτητη η προκαταβολή του ποσού, που αναγράφεται στις πληροφορίες του σεμιναρίου, εντός 5 ημερών από την αποστολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τρόποι πληρωμής εδώ.

Περιηγηθείτε σε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας!

dimiourgiki-grafi-lampa-tetradio