Menu Close

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship) απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και…

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα (International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship) απευθύνεται σε μια ευρεία μάζα ατόμων.

Στοχεύει τόσο σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, όσο και σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις ενότητες του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θα ασκηθούν σε δεξιότητες που προστατεύουν και προωθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνοντας τις πιθανότητες κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Συμπερασματικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα καταστούν ικανοί να επιτύχουν τους διδακτικούς στόχους του προγράμματος. Δηλαδή, σε επίπεδο γνώσεων να:

 • διακρίνουν τις έννοιες της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού επιχειρηματία,
 • εξηγούν το πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • ορίζουν τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση και τι είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων,
 • ονομάζουν τις αρχές αλλά και τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • γνωρίζουν τι είναι το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • κατανοούν τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,
 • αποκτήσουν γνώσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο,
 • εξηγούν πως γίνεται η σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων,
 • προσδιορίζουν τα οφέλη χρήσης της ανάλυσης ανταγωνισμού,
 • κατανοούν τις πηγές χρηματοδότησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • γνωρίζουν τι είναι το ταμείο κοινωνικής οικονομίας, αλλά και το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία (πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”),
 • περιγράφουν το παρόν, αλλά και να προβλέπουν τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • επιλεγούν τη χρήση των κατάλληλων επιχειρηματικών εργαλείων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων να:

 • αντλούν ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τις υφιστάμενες διεθνείς και εθνικές πρακτικές,
 • σχεδιάζουν ένα επιχειρηματικό πλάνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • εκπονούν έρευνες αγοράς και να συντάσσουν σχεδία marketing,
 • ελέγχουν και να συγκρίνουν χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης.

Σε επίπεδο στάσεων να:

 • ενθαρρύνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων,
 • στηρίζουν τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • συμμετέχουν στη δυναμική και το όραμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας,
 • διαμορφώνουν συνεταιριστικές ομάδες,
 • ιδρύσουν ή να συμμετέχουν σε μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
 • συνεργάζονται με άλλους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με εμπλουτισμένη μορφή κατάρτισης(blended). Πρόκειται για συνδυασμό ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και ζωντανώντηλεδιασκέψεων, στηριζόμενων εξ ολοκλήρου on line. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια ενώ οι ζωντανές τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετεί το σύνολο των σπουδαστών.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού«International Diploma in Social Economy andEntrepreneurship»  μέσω της εξεταστικής μεθόδου  examiny ,που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum GlobalEducational Services .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 240 ώρες (3 ΜΗΝΕΣ)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 190€

💡

Για ενημέρωση σχετικά με το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του σεμιναρίου (Ενότητες/ Syllabus),για τον ΕΙΣΗΓΗΤΗ καθώς και για την ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων πατήστε εδώ.

💡

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος από τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.)   (αναγνωρισμένη και μοριοδοτούμενη) .
 • Πιστοποιητικό της Vellum Global Educational Services, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διεθνώς αναγνωρισμένο.
 • Συνοδευτικό Έντυπο Εuropass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

Τι είναι τα ECVET

Τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.)  εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET.

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

 • Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

  ➡ 

Τι είναι το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού EUROPASS

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

💡

Για προσωπική ενημέρωση συμπληρώστε την παρακάτω «Φόρμα».

Συμπληρώστε την φόρμα και εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το ονοματεπώνυμο σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το κινητό σας (απαραίτητο)

Ιδιότητα

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: (απαραίτητο)

_____________________________