Κύριες Κατηγορίες Σεμιναρίων

Σεμινάρια Κατάρτισης

όλα τα σεμινάρια στον εκπαιδευτικό όμιλο Glossoland

Διάρκεια:10-12 ανά ενότητα ώρες - Εγγραφές μέχρι:31 Δεκεμβρίου

Διάρκεια:96 ώρες - Εγγραφές μέχρι:31 Οκτωβρίου

- Εγγραφές μέχρι:31 Δεκεμβρίου

Διάρκεια:60 ώρες - Εγγραφές μέχρι:31 Δεκεμβρίου