Η Γραμματειακή/ Διοικητική Υποστήριξη αντικατοπτρίζει μια θέση κλειδί, με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο εξειδίκευσης, δεξιοτήτων και επαρκούς γνώσης Νέων Τεχνολογιών, πέραν της αυξημένης εμπιστοσύνης, της συνέπειας, της ευγένειας και της υπευθυνότητας που θεωρούνται αυτονόητες δεξιότητες σε οποιοδήποτε εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι multitasking αρμοδιότητες τις οποίες καλείται να αναλάβει ένας/μία Γραμματέας, Υπάλληλος Γραφείου, Διοικητικός Υπάλληλος επιβάλλουν την επαγγελματική επιμόρφωση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το σεμινάριο «Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας» 

1.Πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας (συνδυασμός elearning με παρουσία καθηγητή και online learning, όπου μόνοι σας μελετάτε και επεξεργάζεστε όπου και όποτε επιθυμείτε το υλικό της πλατφόρμας)

 2. Απευθύνεται σε όσους από εσάς είτε είστε νεοεισερχόμενοι στο πεδίο της Γραμματειακής Υποστήριξης, είτε εργάζεστε σε γραφεία, επιχειρήσεις, αποθήκες, λογιστήρια, βιομηχανίες, φορείς και οργανισμούς και όπου αλλού χρειάζεται γραμματειακή/ διοικητική υποστήριξη. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σεμιναρίου θα συμβάλλετε καταλυτικά στην εύρυθμη διοικητική λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντός σας και θα γνωρίζετε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζεστε για έναν κοινό σκοπό, αλλά με αυτονομία κινήσεων, που είναι μια σημαντική παράμετρος των εργαζομένων σε θέσεις εμπιστοσύνης

3. Περιλαμβάνει αξιοσημείωτα θεωρητικά και πρακτικά θέματα, ενώ έχει δημιουργηθεί βάσει του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να «απαντήσει» στις ανάγκες του. Περιέχει σενάρια, που αντανακλούν ζητήματα εργασιακής καθημερινότητας τα οποία είτε έχουν ήδη προκύψει, είτε πιθανά εμφανιστούν στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα περιλαμβάνει μια σειρά λογικών και αποδοτικών δραστηριοτήτων(work flow), καθώς και εκτεταμένες γνώσεις, αναφορικά με τη χρήση της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στον εργασιακό χώρο

4. Προετοιμάζει επαρκώς τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι εργάζονται ατομικά και ομαδικά σε πραγματικά εργασιακά σενάρια και ολοκληρωμένα projects. Πριν την έναρξη των μαθημάτων συμμετέχουν σε εικονική συνέντευξη, ενώ στη συνέχεια προσλαμβάνονται από «φανταστική» εταιρεία, προκειμένου όλο το concept του σεμιναρίου να έχει ρεαλιστική αίσθηση

5. Εκπαιδεύει με ουσιαστικό τρόπο όλους τους συμμετέχοντες, που επιθυμούν Πιστοποίηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, διότι η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στην ύλη που θα διδαχθείτε, την οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω

 

Περιεχόμενο Σπουδών και Επίπεδα εκμάθησης

 1. Γνωστικό Επίπεδο

–  Επιχειρησιακή Επικοινωνία και κατανόηση των αρχών των Δημοσίων Σχέσεων

– Πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, η Δομή και Οργάνωση τους

– Αναγνώριση ρόλου και καθηκόντων του σύγχρονου Γραμματέα αλλά και του Ιδιαίτερου Γραμματέα

– Περιβάλλον, Διεύθυνση και Λειτουργία του γραφείου

– Διαχείριση εμπορικής αλληλογραφίας, Αρχειοθέτηση, Οργάνωση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Εξυπηρέτηση Πελατών,

– Σύγχρονο Management

 

2. Επίπεδο δεξιοτήτωνμε την ενίσχυση των soft skills (επαγγελματικών δεξιοτήτων) των υπαλλήλων γραφείων

Διαχείριση αρχείων και φακέλων τοπικά και σε cloud

 • Διαδικτυακοί αποθηκευτικοί χώροι: Google drive, Sky Drive, Drop Box
 • Μεταφόρτωση αρχείων φακέλων
 • Συγχρονισμός

Online Επικοινωνία  

 • Κοινωνικά δίκτυα και εταιρική επικοινωνία (Facebook, Twitter, Google+, YouTube)
 • Δημιουργία και διαχείριση εταιρικών σελίδων/λογαριασμών/μέσων
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου
 • Δημιουργία λίστας παραληπτών στον υπολογιστή και δικτυακά
 • Αποστολή μαζικών μηνυμάτων (e-mails, sms)

Δημιουργία και διαχείριση πολυσέλιδων εγγράφων τοπικά και διαδικτυακά

 • Δημιουργία πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου
 • Σελιδοποίηση εγγράφου (κεφαλίδες, υποσέλιδα, περιθώρια, χήρες και ορφανές παράγραφοι, καταμέτρηση γραμμών και λέξεων)
 • Δημιουργία Πίνακα Περιεχομένων
 • Μαζική αλληλογραφία. Δημιουργία επιστολών και ετικετών
 • Προετοιμασία ενός εγγράφου για ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της επεξεργασίας κειμένου
 • Online δημιουργία εγγράφων-αρχείων, συγχρονισμός και συνεργασία (online δημιουργία εγγράφων-αρχείων και συγχρονισμός, Google Docs)
 • Δημιουργία on-line καταλόγων

Διαχείριση δεδομένων

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταχώρηση στοιχείων συνεργατών/πελατών/προμηθευτών
 • Καταχώρηση δεδομένων σε υπολογιστικό φύλλο τοπικά (Ms Excel και on line – office on line, Google sheets)
 • Επεξεργασία δεδομένων για τη λύση προβλημάτων
 • Απλές μαθηματικές πράξεις και συναρτήσεις
 • Παρουσίαση δεδομένων σε γράφημα
 • Φίλτρα και δημιουργία καταλόγων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των Βάσεων Δεδομένων και των Υπολογιστικών φύλλων

 Εξαγωγή και ενσωμάτωση δεδομένων

 • Εξαγωγή δεδομένων σε προκαθορισμένη μορφή από υπολογιστικό φύλλο
 • Ενσωμάτωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές σε ένα έγγραφο ή σε μία έκθεση

 

3. Επίπεδο στάσεων

Ανάπτυξη επίγνωσης των σπουδαστών ως προς την αναγνώριση των ισχυρών σημείων τους και την ενδυνάμωση των αδύναμων χαρακτηριστικών τους

 

Προνόμια σπουδαστών

 • Κωδικός πρόσβασης στην e-learning πλατφόρμα, όπου φιλοξενείται το επιπλέον υλικό του μαθήματος και οι αναθέσεις εργασιών
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και το νέο βιβλίο της Μαρίας Ζάππα-Κασαπίδη 
 • Καθηγητές με ευρεία εκπαιδευτική εμπειρία
 • Δυνατότητα επικοινωνίας σπουδαστών με τους διδάσκοντες και εκτός ωρών μαθημάτων για επίλυση αποριών
 • Χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες κλπ)
 • Προσομοίωση επαγγελματικής διαδικασίας
 • Δώρο τα μαθήματα εκμάθησης Τυφλού Συστήματος Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογράφησης (κανονικό κόστος εκτός σεμιναρίου 50 ευρώ)

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών και εξετάσεων είναι:

 1. Η κατοχή τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή τίτλου ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
 2. Η πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Β2-Lower)
 3. Η πιστοποιημένη καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα Επεξεργασίας κειμένου, Υπολογιστικών φύλλων, Υπηρεσιών διαδικτύου, Βάσεων δεδομένων, Παρουσιάσεων, και Χρήσης Η/Υ και διαχείρισης αρχείων σε επίπεδο τουλάχιστον Standard/Core

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας, η Seminarialand σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Glossoland και την 15ετή διαδρομή του, σας φέρνουν πιο κοντά στην άμεση απόκτησή της!

Περιηγηθείτε εδώ στα εξειδικευμένα, ταχύρρυθμα προγράμματα Ξένων Γλωσσών, που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για Ενήλικες. Για την Αγγλική Γλώσσα ξεκινούν από 290 ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται δίδακτρα, εκπαιδευτικό υλικό, εξέταση, επανεξέταση και πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα (Πληροφορίες στο 2310 776432)

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε Πιστοποίηση του σεμιναρίου «Στέλεχος Γραμματείας» θα πρέπει να δώσετε εξετάσεις. Αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέας Πιστοποίησης είναι ο Cambridge-Vellum και το κόστος εξέτασης είναι 100 ευρώ. Εξεταστικά Κέντρα θα βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Κατοχύρωση θέσης

Για την κατοχύρωση της θέσης σας είναι απαραίτητη η προκαταβολή του ποσού, που αναγράφεται στις πληροφορίες του σεμιναρίου, εντός 5 ημερών από την αποστολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τρόποι πληρωμής εδώ.

Κάντε κλικ στις παρακάτω κατηγορίες για να περιηγηθείτε σε όλα τα σεμινάρια που περιλαμβάνουν!

organosi-dioikisi

ex-apostaseos-seminaria
 
 
 
 
 
 
Απεικόνιση της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

grammateia-elearning_small emporiki-allilografia-small