Σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Glossoland και την 15ετή, σταθερή διαδρομή του στο πεδίο των Ξένων Γλωσσών, διεξάγονται Ταχύρρυθμα Προγράμματα Ξένων Γλωσσών, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες που χρειάζονται:

-Άμεση εκμάθηση των παρακάτω γλωσσών, είτε λόγω της ενασχόλησής τους με τουριστικά επαγγέλματα και της συνεργασίας τους με τον επιχειρηματικό κόσμο, είτε λόγω αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό (σεμινάρια 2 μηνών)

-Ταχεία εκμάθηση ή/και αναβάθμιση γλωσσικού επιπέδου (ξένες γλώσσες ενηλίκων αρχαρίων επιπέδου Α1-Α2)

-Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας μέσω των προγραμμάτων TOEIC (επίπεδο Β1-B2-C1) &  ΤΙΕ (B2-C2)