Η Seminarialand προσφέρει την δυνατότητα εξ αποστάσεως σεμιναρίων «Επιμόρφωσης και Δημιουργίας»

  1. Είτε μέσω e-learning («σύγχρονη» εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο με την χρήση πλατφόρμας και διαδικτύου, καθώς και την παρουσία εισηγητή)
  2. Είτε μέσω online learning («ασύγχρονη» εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην πλατφόρμα και στο εκπαιδευτικό υλικό στον χρόνο που οι ίδιοι επιθυμούν)