Κατηγορίες σεμιναρίων

Σεμινάρια Κατάρτισης

όλα τα σεμινάρια στον εκπαιδευτικό όμιλο Glossoland

Διάρκεια:20 (2μήνες/ Δέκα 2ωρα μαθήματα/Σάββατα 12-2 μ..μ.) ώρες - Εγγραφές μέχρι:30 Μαρτίου

Διάρκεια:20 (2μήνες/ Δέκα 2ωρα μαθήματα/Σάββατα 10-12 π.μ.) ώρες - Εγγραφές μέχρι:12 Ιανουαρίου

Διάρκεια:(πέντε 3ωρες συναντήσεις κάθε Δευτέρα) 15 ώρες - Εγγραφές μέχρι:22 Δεκεμβρίου