Κατηγορίες σεμιναρίων

Σεμινάρια Κατάρτισης

όλα τα σεμινάρια στον εκπαιδευτικό όμιλο Glossoland

Διάρκεια:20 (2μήνες/ Δέκα 2ωρα μαθήματα/Σάββατα 12-2 μ..μ.) ώρες - Εγγραφές μέχρι:30 Μαρτίου

Διάρκεια:20 (2μήνες/ Δέκα 2ωρα μαθήματα/Σάββατα 10-12 π.μ.) ώρες - Εγγραφές μέχρι:2 Μαρτίου